Skip links

EYnovation™ Online Workshop | Verplichtingen van bestuurders – Corona Crisis

April 27, 2020

EYnovation™ Online Workshop | Verplichtingen van bestuurders – Corona Crisis

Tickets

Description

Welkom bij onze EYnovation virtuele workshop over verplichtingen van bestuurders in tijden van Corona crisis.


De verspreiding van het COVID-19 Virus doet veel vragen rijzen. Deze crisis creëert een situatie waarin u als bestuurder (of aandeelhouder) soms niet weet aan welke verplichtingen u moet voldoen of van welk hout pijlen te maken.

 • Weet u welke verplichtingen er op u rusten, als bestuurder van een vennootschap?
 • In welke gevallen kan u aansprakelijk gesteld worden?
 • Bent u verantwoordelijk voor de opvolging van de financiële impact van de crisis op de vennootschap?
 • Welke acties dient u te ondernemen?
 • Hoe moet de jaarrekening goedgekeurd worden?
 • Moet de algemene vergadering fysiek samenkomen?
 • Wat met lopende contracten?
 • Zal u of uw tegenpartij ‘overmacht’ kunnen inroepen?
 • Dekt de vlag van overmacht alle ladingen?

Ziet u niet langer het bos door de bomen, nu uw vennootschap in financieel moeilijk vaarwater terecht komt? Laat u dan informeren door een gratis online workshop van EY Law.

Programma:

 • Aansprakelijkheid van de bestuurders en hun verplichtingen inzake de opvolging van de financiële situatie van de vennootschap in het kader van de corona-crisis.
 • Overzicht van de verplichtingen van het bestuur zijn, vanuit een vennootschapsrechtelijk standpunt.
 • Verschillende mogelijkheden om de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te organiseren
 • Het begrip overmacht: Kan het overmachtsbegrip u de nodige ademruimte bieden of kan dit ingeroepen worden door uw tegenpartij?


Ontdek het op het gratis online workshop van EY Law op maandag 27 april 2020.


Zoom invite volgt 2 dagen voor de aanvang van de workshop


https://thefactory.works/start-ups-scale-ups/

PS: Voor meer informatie, contacteer het EYnovation team

VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) hecht veel waarde aan onderwerpen zoals dezeDeze webinar is deel van ons EYnovation programma in uitvoering voor VLAIO en daardoor open voor alle Vlaams geregistreerde startups. 

Date And Time

April 27, 2020, 15:00 - 17:00

Location

Online

Vlaanderen, BE

Click to Register: https://www.eventbrite.com/e/eynovationtm-online-workshop-verplichtingen-van-bestuurders-corona-crisis-tickets-102894604532