Skip links

EYnovation™ Workshop: Starters Charter

December 16, 2019

EYnovation™ Workshop: Starters Charter

Tickets

Description

90% van de startups faalt tijdens de eerste 20 maanden. Wil jij ook tot de andere 10% behoren?

Vaak falen startups omdat er bij aanvang geen goede afspraken worden gemaakt.

Bij het opstarten van een bedrijf wordt vaak niet stilgestaan bij belangrijke elementen die op korte of langere termijn een belangrijke impact kunnen hebben op het succes of zelfs het voortbestaan van de startup.

  • Wat indien iemand van de oprichters wil uittreden? Tegen welke prijs moet dit gebeuren? 
  • Is er een dividendpolitiek? 
  • Hoe worden derden uitgesloten van (of toegelaten tot) het aandeelhouderschap? 
  • Staan we open voor externe bestuurders? 
  • Hoe lossen we een conflict op?

Wees goed voorbereid op latere uitdagingen en mogelijke discussies! 
Door over belangrijke vragen reeds bij aanvang van de startup in alle openheid met elkaar te praten en de gemaakte afspraken vast te leggen in een startercharter en aandeelhoudersovereenkomst, wordt de kans op succes op lange termijn groter!


Startercharter? Aandeelhoudersovereenkomst?

Een startercharter wordt opgemaakt tussen de aandeelhouders, waarbij afspraken worden gemaakt over onderwerpen zoals de organisatie van het aandeelhouderschap, de mogelijkheid tot het instappen van vreemd kapitaal en de vergoeding van de eigenaars en medewerkers. Bepaalde afspraken worden vervolgens opgenomen in een juridisch bindend document, een aandeelhoudersovereenkomst. 


Workshop

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de voordelen en de procedure tot de opmaak van een startercharter en bijhorende aandeelhoudersovereenkomst.

Naast een toelichting van de voornaamste kenmerken voorzien we ook een interactief gedeelte waarbij wordt bepaald welke vragen voor jouw startup van belang zijn.



https://thefactory.works/start-ups-scale-ups/

PS: For more information feel free to contact [email protected].

VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) attaches great importance to topics such as these. Therefore this workshop is part of our EYnovation program execution for VLAIO and is as such open to all Flanders-registered start-ups.

Date And Time

December 16, 2019, 14:00 - 18:00

Location

EY Gent

Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent

Gent, East-Flanders, BE, 9051

Click to Register: https://www.eventbrite.com/e/eynovationtm-workshop-starters-charter-tickets-83597106195